CHUYÊN GIA NGUYỄN THANH MINH

CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn hoàn tất học phí, nếu bạn cảm thấy khóa học không phù hợp với bạn (vì bất kỳ lý do gì) thì bạn có thể thể gửi email đến coachnguyenthanhminh@gmail.com để yêu cầu hoàn học phí.

Chúng tôi sẽ hoàn lại 100% học phí cho bạn mà bạn không cần phải giải thích lý do.

Thời gian để chúng tôi tiến hành hoàn học phí là trong vòng 5 ngày làm việc.

©2021 Bản quyền thuộc về chuyên gia Nguyễn Thanh Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline/Zalo: 09 0304 6881

Email: coachnguyenthanhminh@gmail.com

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG